Подаваме електронно заявление за помощ при лечение в чужбина

На Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, както и през Системата за Цялата новина „Подаваме електронно заявление за помощ при лечение в чужбина“