Повечето учители не искат да преподават с маски

Близо 67% от учителите не искат да носят маски в час. Причините за това са както техни заболявания, така и убеждението, че преподаването с маска влошава комуникацията и Цялата новина „Повечето учители не искат да преподават с маски“