Адресите на любовта – Стефан Стамболов и неговата история

Стефан Стамболов

Стамболов се хвалел, че обезчестил 77 девици. Съпругата му Поликсени кара децата да се молят в дома им на „Раковски“ 122 пред стъкленицата Цялата новина „Адресите на любовта – Стефан Стамболов и неговата история“