В природен парк „Сините камъни“ се среща 30% от биоразнообразието на България

Увеличава се интереса на туристите към природен парк „Сините камъни“ край Сливен, споделят Марияна Симеонова и Цялата новина „В природен парк „Сините камъни“ се среща 30% от биоразнообразието на България“