Брюксел дава на съд България заради „Натура 2000“

Брюксел дава на съд България заради „Натура 2000“

Комисията реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България за неспазване на задълженията ѝ съгласно Директивата за местообитанията (Директива Цялата новина „Брюксел дава на съд България заради „Натура 2000““