32 г. демократични промени: Какво ни донесе демокрацията – поглед на Васко Кръпката и Михаил Вешим

32 г. демократични промени: Какво ни донесе демокрацията – поглед на Васко Кръпката и Михаил Вешим

„Като няма път, ще го прокарваме. Вървим към свободния свят, към държавите, към които сме се стремили, когато бяхме затворени.“ Това каза Цялата новина „32 г. демократични промени: Какво ни донесе демокрацията – поглед на Васко Кръпката и Михаил Вешим“