Професор: Всеки истински учен знае, че Бог съществува

Професор: Всеки истински учен знае, че Бог съществува

На 4 ноември 2021 г. Стойчо Язаджиев, професор по теоретична и математическа физика в катедра Теоретична физика при Физическия факултет на СУ и професор в секция Цялата новина „Професор: Всеки истински учен знае, че Бог съществува“