Експерт: По-голям обмен на информация ще реши проблема с глобалните вериги на доставки

Експерт: По-голям обмен на информация ще реши проблема с глобалните вериги на доставки


За да се преодолее проблемът със забавянето на глобалните вериги на доставки, трябва да има по-голям обмен на информация и по-добра координация в световен мащаб. Това каза Цялата новина „Експерт: По-голям обмен на информация ще реши проблема с глобалните вериги на доставки“