Българската икономика страда от кадрови дефицит – време е за спасителни мерки

Българската икономика страда от кадрови дефицит – време е за спасителни мерки


Пазарът на труда в България се променя много бързо през последните две години и вече няма място за дългосрочни планове и стратегии. Все по-трудно става за бизнеса да Цялата новина „Българската икономика страда от кадрови дефицит – време е за спасителни мерки“