300 лв. за нуждаещи се, които не отговарят на условията за енергийно подпомагане

300 лв. за нуждаещи се, които не отговарят на условията за енергийно подпомагане

300 лева еднократна помощ ще получат до края на годината нуждаещи се, които не отговарят на условията за енергийно подпомагане, реши Министерският съвет.

Това са хора, на които Агенцията за социално подпомагане е отказала да изплати енергийни помощи за настоящия отоплителен сезон, защото надхвърлят с 30 лева поставения доходен критерии или нямат необходимите 6 месеца регистрация като безработни.

За тях отпускането на средствата ще стане по служебен ред.

От тази подкрепа при посочените условия ще могат да се възползват и хората, които отговарят на нормативните критерии, но не са подали документи в определения за това срок – 31 октомври. За целта те трябва да подадат заявление до дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес в следващите 14 дни.

Тези, които не са кандидатствали до момента за енергийни помощи, но отговарят на условията, ще трябва да заявят получаването на еднократната помощ във следващите 14 дни, обясни вицепремиерът Гълъб Донев:

„Всички останали лица, които не са могли да кандидатстват за получаване на тази помощ, и които отговарят и на старите условия, ще могат да кандидатстват в 14-дневен срок пред съответните дирекции „Социално подпомагане“. Апелирам към гражданите това да се случи много бързо, защото разполагаме с много малко технологично време за обработка на документите, за да може помощта да бъде получена преди 10 декември“.

15 милиона лева са предвидени за извънредната помощ. С тях ще бъдат подпомогнати около 50 хиляди домакинства от най-рисковите групи, уточни министър Гълъб Донев.

Вашият коментар