Ролята на въображението


източник: bnr.bg

Въображението е свойство на психиката да създава образи в ума. Всички процеси, които протичат в образите, се наричат въображения. Въображението като умствен процес е визуално-образно мислене, благодарение на което човек може да се ориентира, да търси решение на проблемите без пряка намеса на практически действия. Този процес е много важен, особено в случаите, когато е невъзможно или трудно да се извършат необходимите практически действия, или е просто неподходящо.

Каква е ролята на въображението в живота ни, доколко то е свързано с оформянето на личността ни, можем ли да живеем без въображение и какво се случва когато пренебрегнем въображението на другия.

За връзката на въображението с творчеството и свободата и как можем да променяме реалността благодарение на него.

Гости на предаването са: Зорница Гъркова, писател, Иван Владимиров, писател и психолог и Александър Христов, писател.

Вашият коментар