Работа от разстояние

Над 7 пъти се е увеличила работата от разстояние у нас в периода на пандемията, а делът на работещите дистанционно в рамките на ЕС е нараснал от 5 до 40%.

Проучване у нас показва, че 25% от служителите ще продължат в дистанционен режим на работа два до три дни седмично.

Налага ли това допълнителни текстове в правната уредба? Какви промени в Кодекса на труда трябва да отразят все по-големите мащаби в работата от разстояние? Отговорите – в рубриката „Рестартирай Европа: по-силна – за теб“. По темата работи Христина Димитрова.

Вашият коментар