Професор: Всеки истински учен знае, че Бог съществува

На 4 ноември 2021 г. Стойчо Язаджиев, професор по теоретична и математическа физика в катедра Теоретична физика при Физическия факултет на СУ и професор в секция Диференциални уравнения и математическа физика към Института по математика и информатика на БАН, бе избран за член-кореспондент на Българската академия на науките в направление “Физически науки” от Събранието на академиците.

Проф. Язаджиев е един от тримата новоизбрани член-кореспонденти на БАН на възраст до 50 години и един от българските учени, включени в топ 2% на най-влиятелните учени в престижната класация на Станфордския университет.

Той е водещ учен в областта на теорията на гравитацията, релативистката астрофизика, космологията и теорията на черните дупки. Създава ново направление във физиката на черните дупки и тяхната астрофизика. Създател е на научна школа по релативистка астрофизика и математическа гравитация (математическо изследване на уравненията на Айнщайн и техните модификации).

“Фундаменталната физика е в основата на човешкия прогрес. Първо се правят фундаменталните открития, а след това идват техните приложения. Трябва да познаваме фундаменталните закони на природата, ако искаме да вървим напред и да развиваме науката, дори в приложно направление.

Придвижването напред и назад във времето също е специална тема, специална тежест в Общата теория на относителността. По тази тема са написани стотици работи. Това е гореща, но изключително сложна тема. Тя е дълбоко математическа. Това ни дава възможност да осмислим понятието за причинност в пространство-времето.“

Бог

„Всеки истински учен знае, че Бог съществува. Дали има преки доказателства – е отделен въпрос, но това се усеща в естетиката на науката. Нещата са подредени така, че винаги са прекалено естетични. Дълбоко в себе си съм вярващ човек. Една велика мисъл на един от създателите на квантовата механика, Карл Хайзенберг, гласи – “Първата глътка от чашата на природните науки прави човек атеист, но на дъното го очаква Бог“.

Като цяло се чувствах добре в България с малки изключения. Основният проблем у нас е, че науката не е финансирана добре. Това е най-големият проблем за българската наука. Българските учени са изправени пред прекалено много ненаучни проблеми. Това спира развитието на науката. Това е основната разлика с Германия. Но наука на световно ниво може да се прави и в България.

Липсата на пари води до създаване на лоши отношения между колегите и т.н. Даването на малко пари в науката води до неестествена конкуренция сред учените. Финансирането е основният проблем.

В момента България е научно отделена от останалия свят. Нямаме пари да посещаваме конференции. Младите учени започват с много ниски заплати и ако трябва да създават семейство, това е огромна пречка. Трябва да жертват или семейството, или науката. Цената е човек да се посвети.“

Чуйте проф. Стойчо Язаджиев пред БНР в звуковия файл.

Вашият коментар