Прокуратурата: 11 души на публични длъжности не са декларирали сметки по съответния ред

Снимка: БГНЕС

След проверка е установено, че по отношение на 11 лица – представители на органи на законодателната и изпълнителната власт и за 27 магистрати съществува съмнение за недеклариране по съответния ред на притежавани от тях банкови сметки и недвижими имоти в чужбина. Това става ясно в прессъобщение от българската прокуратура.

Става дума за двама народни представители, двама зам.-министри, двама председатели на общински съвети, кмет и четирима зам.-кмета, както и за 17 съдии, петима прокурори и петима следователи.

Върховната касационна прокуратура съобщи, че не са открити несъответствия и предпоставки за предприемане на действия спрямо 38-те представители на висшите етажи на властта, за които се твърдеше в общественото пространство, че имат сметки в чужбина. Не са нарушени нито данъчното, нито осигурителното законодателство в страната, заявяват от Прокуратурата.

Ето какво се казва още в изявлението им:

„По отношение така установените 38 лица с постановления на прокурор от ВКП са възложени данъчни проверки на НАП за периода от 2016 до 2019 г. С цел да бъдат установени конкретните банкови сметки в чужбина, размера и произхода на финансовите средства, постъпили по тях, както и притежавани недвижими имоти в чужбина и произхода на средствата за придобиването им с постановление на прокурор от ВКП са възложени проверки и на КПКОНПИ.

За изясняване на цитираните факти и обстоятелства от страна на КПКОНПИ са извършени редица действия, като на ВКП е предоставена информация относно притежаваното от лицата движимо и недвижимо имущество и налични банкови сметки.

Възложените данъчни проверки са приключени с протоколи. По реда на ДОПК е разкрита данъчна и осигурителна информация. Органите по приходите не са установили несъответствия и предпоставки за предприемане на последващи контролни действия, като е изяснен и законният произход на средствата. В резултат на предприетите процесуални действия и събраните доказателства в хода на възложените данъчни проверки органите по приходите са констатирали, че липсват нарушения на данъчното и осигурителното законодателство от страна на проверяваните лица“, се казва още в изявлението от прокуратурата.“ /бнт

Вашият коментар