По- високи температури и повече пожари

През последните дни в Благоевградска област и в цялата страна температурите са достатъчно високи. Те са и над 40 градуса. Това създава по- голяма опасност от пожари.
През лятото, в края на юли и началото на август по традиция е най- опасният сезон. Трябва да се спазват немалко изисквания за предпазването от пожари. В гората има определени места, където може да се пали огън.

При работата на полето също има изисквания и към техниката, с която се работи. Те трябва да се спазват. При приготвянето на зимнина и паленето на огън близо до различни постройки това може да се предизвикат пожари. Неспазването на тези изисквания, които са познати на всички, почти винаги предизвиква пожари. Това заяви в разговор в студиото на Радио Благоевград гл. инспектор Георги Сарафов – началник отдел „Превантивна и контролна дейност“ в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград. Този разговор е част от съвместната инициатива на Радио Благоевград и дирекцията.

През тази седмица имаше дни, в които имаше по пет пожара едновременно и то в гористи територии. Там пожарите се гасят най- трудно и предизвикват големи поражения.

Вашият коментар