Подаваме електронно заявление за помощ при лечение в чужбина

На Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, както и през Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ са достъпни две нови е-услуги на Агенцията за социално подпомагане.

Едната е услуга 1506 за отпускане на еднократна помощ за покриване на разходи за лечение в чужбина по реда на Правилника на Закона за социално подпомагане.

Другата е услуга 2293 за заплащане на диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигури лично участие в здравноосигурителния процес.

Вашият коментар