Пещерата „Башовишки печ“ става защитен природен обект

Българското пещерно дружество внесе в Министерството на околната среда (Вх.N48-00-704/21.09.2021) ново, актуализирано предложение за обявяването на пещерата „Башовишки печ“ край гара Орешец, област Видин, за защитен природен обект със статут на природна забележителност. От пещерното дружество съобщиха, че се очаква подписът на министъра под заповедта.

Как се стигна до края на 11-годишната сага за опазване на пещерата- в „Еко свят“ говорим с Алексей Жалов- член на УС на Българското пещерно дружество.

Пещерняците от Видин наричат пещерата „Башовица“ и я определят като природен феномен. Още през 60-те години на миналия век в района се изгражда кариера, а входът на пещерата е запушен. Години след това пещерняци от Видин наемат фадрома и след няколко часа отварят отново пещерата. Започва нейното интензивно изследване.

„Последно време се организираха няколко поредни експедиции за проучването в резултат на които тя е картографирана. Нейната дължина е 4 километра и 100 метра, което я прави най- дългата пещера в Северозападна България. Та е проводник на подземни води и там има няколко странични притока“, разказа Алексей Жалов.

В пещерата се срещат образувания, типични за водните пещери. През есента пещерата се обитава от прилепи. При проучванията са установени и ендемични видове- слепи пещерни животинки.

„Там бяха открити и вкаменелости от пещерна мечка, хиена и други животни, които отдавна не живеят на планетата Земя.“

На 12 ноември т.г. със свое писмо, МОСВ уведомява БПД, че след съгласуване с други институции, счита за целесъобразно направеното от тях предложение за обявяване на пещерата за природна забележителност и възлага на РИОСВ – Монтана да свика комисия, която да вземе решение по казуса.

Такава комисия е свикана и представителите на съответните заинтересовани страни са разгледали предложението за обявяване на пещерата за защитен природен обект със статут на природна забележителност.

Дадени са следните становища и предложения:

  • В границите на природната забележителност се забранява внасяне на неприсъщи растителни и животински видове;
  • Дейности, свързани с къртене, чупене, пробиване и разширяване на галерии и отвори в пещерата;
  • Унищожаване, повреждане и изнасяне на елементи от пещерната структура, изнасяне на палеонтоложки или археологически находки с изключение на провеждане на регламентирани научни изследвания;
  • Палене на огън, използване на пиротехнически, димни и огнени ефекти, използване на взрив в пещерата;
  • Поставяне на надписи и знаци;
  • Забранява се използване на пещерата за производствени и складови дейности;
  • За провеждане на масови мероприятия;
  • Влизане на селскостопански животни.

Природната забележителност ще включва галериите на пещерата представени с координатен регистър, буферна зона от 50 метра около пещерните галерии.

Предложението на комисията от 21 декември е екоминистърът да издаде заповед за обявяване на пещерата „Башовишки печ“ за природна забележителност.

Снимка: vidin-online.com

Вашият коментар