Неравенствата, свързани със свободното придвижване

Неравенствата от гледна точка на пътуването. Как се отразяват върху начина, по който вземаме решения за пътуване и възможността за свободното движение.

Темата коментира в “Нашият ден“ на БНР Ивана Мурджева.

Свободното движение е един от основните икономически параметри, които са залегнали в основната платформа за развитие и общуване в рамките на ЕС.

Последната година сякаш чувствително промени начина, по който хората взимаха решения за своето пътуване и ги накара да преосмислят движението си в пространството. Как това е свързано с неравенствата?

Пътуването е част от един икономически пакет. Но освен икономически параметър пътуването все повече представлява обект на изследване от гледна точка на променената нагласа на хората.

Изтеклата година даде чувствително отражение върху основните нагласи. Оказва се, че в резултат на променената икономическа и административна обстановка решението за пътуване се взема по все по-различни и все по-многобройни критерии, които са повлияни от системата на неравенства.
Страни, които имат по-нисък икономически резултат и изоставане по отношение на мерките за преодоляване на Covid кризата и от една страна, мерките, взети за подсилване на ваксинационния процес решенията за пътуване се вземат при по-големи условности, и процентът на лица, които искат да пътуват, намалява.
Това дава силен икономически ефект, от една страна, а от друга, изследователите много интересно казват, че ще се отрази изключително много върху любопитството да се движиш в света.

Всички тези сегменти ще доведат до задълбочаване на неравенствата.

Вашият коментар