МОН: Срочните оцeнки на учениците да се оформят присъствено

Текущите изпитвания, особено контролните и класните работи, необходими за оформяне на оценките в края на първия учебен срок, ще се провеждат присъствено. Правилото важи за всички ученици с изключение на тези, които се обучават от разстояние по здравословни причини, удостоверени с медицински документ.

Такива указания е дал министърът на образованието и науката Николай Денков в писмо до началниците на регионалните управления на образованието във връзка с приключването на първия учебен срок в края на януари, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Вашият коментар