Кои са надеждните тестове за антитела?

Кои са надеждните тестове за антитела?

Експертните съвети по „Клинична имунология“, вирусология и клинична лаборатория излязоха със заключение кои са надеждните тестове за антитела, които биха послужили за маркер за защита срещу COVID-19.

Условието е изследването да се прави на 3 месеца. Становищата са публикувани от здравното министерство.

Предстои министър Стойчо Кацаров да излезе с решение дали ще се издава зелен сертификат при препоръчаните условия.

Становище на Експертния съвет по „Клинична имунология“

В становището си за валидирани методи за количествено определяне, референти стойности, интерференции и значение на антитела срещу SARS-CoV2 Експертният съвет по „Клинична имунология“ заключи:

  1. Изследването на специфични антитела от клас IgG срещу SARS-CoV2 с два типа тестове може да служи като маркер за защита срещу COVID-19 при предложените критерии за използваните тестове. За целта могат да се използват оторизирани от FDA тестове: количествено определяне на антитела срещу RBD на вируса при количество над 10 пъти от горната референтна граница, отразена в резултата от изследването; вирус-неутрализиращи антитела, измерени с ELISA със стойност над 60% за вирусна инхибиция.
  2. Интерферон-гама базираните тестове за определяне на клетъчен имунитет срещу коронавируса също могат да дадат информация за протекция.
  3. Изследванията следва да се подновяват на 90 дни в случай на използването им като документ за имунна протекция срещу коронавирусна инфекция.

Вашият коментар