КЕВР глоби „Булгартрансгаз“ с близо половин милион лева

Снимка: БГНЕС

Комисията за енергийно и водно регулиране е наложила имуществени санкции на „Булгартрансгаз“ ЕАД в размер на 427 413 лв. Решението е взето на 5 август.

Глобата е следствие от проверка на КЕВР на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно използваните начини на финансиране при реализацията на проект за развитие и разширение на газопреносната система. В хода на проверката от дружеството са предоставили всички сключени договори, свързани с проектиране, строителство и финансиране на дейностите по проекта.

В резултат на извършената проверка комисията установила, че договорите са сключени без предварително разрешение от енергийния регулатор, каквото е изискването на чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за енергетиката. От КЕВР са издали общо 21 наказателни постановления.

Вашият коментар