Как родителите могат да получат данъчни облекчения за деца

С промени миналата година на данъчното законодателство от тази година родителите, които са плащали данъците си, ще могат да получат по-високи данъчни облекчения за деца.

За тази година сумите, с които е възможно да се намали общата годишна основа при ползване данъчно облекчение за деца, са, съответно, 4500 лева за едно дете, 9000 лева за две деца и 13 500 за три и повече деца.

Това означава, че родителите ще получат съответно до 450 лева за едно дете, 900 – за две и до 1 350 за три и повече деца. Досега родителите получаваха по 20 лева за дете след намаляването на данъчната основа.

От днес родителите могат да подават декларации за данъчните облекчения за деца.

Родители споделиха пред БНР, че приветстват промяната. Други поясниха, че не са трудов договор и няма как да получат такова облекчение, но декларацията може да се подаде от родителя, който е на трудов договор.

„Две са условията за получаване на тези данъчни облекчения – това са изисквания към децата и изисквания към родителите.

Детето трябва да не е навършило пълнолетие към 31 декември 2021 година, както и да не е настанено в дом на държавна издръжка, като то може да е гражданин и на друга страна членка на Европейския съюз“, коментира пред БНР Росен Бъчваров, говорител на НАП.

„По отношение на родителите има две важни изисквания.

Първото е да имат облагаеми доходи, защото това е данъчно облекчение, не е помощ или някакъв вид обезщетение, това е намаление, отстъпка от данъците, които физическите лица плащат“, поясни Бъчваров.

Второто много важно условие е родителите да нямат старо неплатено задължение към бюджета – било данък, било осигурителна вноска или неплатена пътна глоба.

Ако пък се плати просроченото задължение, след това можете да подадете данъчната декларация, посочи още Бъчваров.

Росен Бъчваров поясни, че при част от хората данъчното облекчение ще може да се получи с една по-голяма декемврийска заплата. При други това ще стане с януарските заплати.

Ако родител няма достатъчно голяма данъчна основа, за да получи цялото облекчение, тогава се допуска да се ползва такова до размера на дохода.

А остатъкът може да се ползва от другия родител, но за целта задължително се подава данъчна декларация. Тоест – не е допустимо и двамата служители да ползват данъчното облекчение през работодателя“, изтъкна още Росен Бъчваров.

Още по темата в звуковите файлове.

Вашият коментар