Инициативен комитет издига проф. Анастас Герджиков за президент с подкрепата на ГЕРБ (Видео)

Партия ГЕРБ най-вероятно ще подкрепи кандидатурата на проф. Анастас Герджиков за президент на предстоящите избори.

Ректорът на Софийския университет ще бъде издигнат от инициативен комитет, съобщава БНТ.

През 2001 – 2003 г. проф. Герджиков е заместник-министър на образованието и науката. Бил е управител на Фонд „Научни изследвания“ и член на специализирания съвет по литературознание при Висшата атестационна комисия.

През 2010 г. става заместник-ректор на Софийския университет за акредитация и научна дейност. Година по-късно е назначен за заместник-ректор на Софийския университет за учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение. През 2015 г. е избран за ректор, а четири години по-късно – преизбран.

Роден е в Кърджали. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури и следва класическа филология в Софийския университет. Продължава следването си в Хумболтовия университет в Берлин, където завършва магистратура. През 2006 г. получава научната степен „доктор на филологическите науки“. От 2008 г. е професор по антична и средновековна литература. Води лекции по латински език – фонетика и фонология, морфология, синтаксис, и римска литература в Катедра „Класическа филология“ на Софийския университет.

Научните му интереси са в областта на римската литература и политическата теория на античността и средновековието. Автор е на четири монографии и на над четиридесет студии и статии в областта на античната литература и на регламентацията на висшето образование. Автор е на първия превод на български на Аристотеловата „Политика“.

Снимка: Клуб Z
Видео: Nova.bg

Вашият коментар