Изплащат еднократната финансова помощ за отопление

От 9 до 23 декември в пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД ще се изплаща еднократна финансова помощ за отопление на лица и семейства от уязвими групи.

Средствата се изплащат за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка, съобщиха от „Български пощи“.

Правоимащите лица могат да получат помощта в пощенските станции само в този период на настоящата година. Получаването не може да бъде отложено за 2022 г.

Вашият коментар