За професионалните паралелки втората матура ще е изпит професия

От тази учебна година дванадесетокласниците, които са се обучавали по професии, задължително ще полагат държавен изпит за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. Той заменя за тях досегашния втори задължителен държавен зрелостен изпит.

Държавният изпит за придобиване на трета степен на квалификация в професионалното образование по желание на ученика може да е и чрез защита на дипломен проект.

Това е регламентирано с промени в Наредбата за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, които вече са обнародвани в „Държавен вестник“.

Вашият коментар