За плаж Корал с любов


източник: bnr.bg

За десета поредна година студентите и преподавателите от департамент „Дизайн“ на НБУ застават зад каузата за опазване от презастрояване на един от последните диви плажове в България – Корал. По време на своето практическо ателие те организират редица творчески акции и арт инсталации, които целят да фокусират вниманието на обществеността върху казуса с Корал:

Инвеститорски интереси и законови вратички през последните 30 години целят да превърнат Корал в поредния бетонен оазис, унищожавайки уникалната за региона флора и фауна.

Студентите създават своите инсталации, използвайки похватите на Ленд арт и site specific, както и инструментариума на подходите реди мейд и редизайн. Голяма част от инсталациите са създадени с намерени отпадни материали от строителните дейности, които усилено текат около Корал. Повече за изложбата – проф. Борис Сергинов, преподавател в департамент Дизайн, НБУ:

„Дизайнерът е невидим, но е човек с висока степен на отговорност. Студентите ни с радост застават зад каузата на Корал. Идеята е всеки път да сме иновативни, тази година показваме изложбата със снимките на Васил Гарнизов от предишните ни акции. Промените са в радикализацията на студентите, те искат да запазят нашето море, зад хуманното. Човекът си отива, остават му боклуците. Водещо е да обучаваме студентите си в критично мислене.“

Вашият коментар