Западни Балкани: Борбата с организираната престъпност да е критерий за приемане в ЕС

“Организираната престъпност е основна пречка пред развитието на Западните Балкани“ – това показва Докладът за сътрудничество в борбата с организираната престъпност в Западните Балкани, в който евродепутатите призовават правителствата в региона да увеличат значително усилията си за продължаване на реформите в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията.

Темата коментира пред БНР Николай Коев, дългогодишен кореспондент на БТА в Москва, Белград и Скопие.

“Много са препоръките в доклада. Това не са първите препоръки в този план. Във всяка една от държавите случаите имат своята специфика. Но не е равна готовността в отделните държави да се излезе лице в лице със съществуващите проблеми. Има и корупция и в самите органи за сигурност понякога, има взаимно преплитане на интереси, има взаимна зависимост, което също ерозира държавността и борбата срещу тези противообществени прояви, които се отразяват и директно на европейския климат в областта на сигурността.

В някои от държавите проблемите са по-силно изразени, другаде по-слабо. Това зависи от по-неотдавнашната история на тези държави. Една част от тях е част от бивша Югославия, съвсем правилно в доклада се отбеляза, че и преди това е съществувало всичко това. Но след разпада на Югославия, поелите по свой самостоятелен път републики, някак дадоха воля на едно донякъде дилетантско отношение към придобиването на печалби. Докато федерална Югославия така или иначе контролираше тези процеси.

Попадайки този вирус на престъпността в плодородната почва примерно на една Босна и Херцеговина или дори Албания и Македония, намира своята почва за развитие.“

Пътят на страните от Западните Балкани към ЕС

„Хубаво е да има такива доклади, важното е докъде ще стигне ЕС със своите практически действия. Проблемът е много сериозен, но, може и да се изправи в цялата си сложност и като основен критерий за започването на предприсъединителната процедура за някои от държавите или за напредъка в предприсъединителния процес.

Ако има двустранни отношения трябва да се изчистят. Както е нашият случай с Република Северна Македония, в Босна и Херцеговина проблемът също е специфичен.

Проблемите за сигурността и организираната престъпност трябва да съпътстват решаването на проблемите и да съществуват като критерий за приемането в ЕС. Но трябва да се прояви един по-балансиран подход.“

Северна Македония и България

„Не може България да бъде притискана отвън, за да вдигне своето вето за започването на предприсъединителния процес. България и РСМ трябва на двустранна основа да решат своя проблем. И не ние трябва да правим радикални отстъпки пред нашите кръвни братя и приятели от РСМ, а те трябва с много по-реалистичен поглед към проблема да заявят своята готовност и практически да реализират нашите искания – да се елиминира езикът на омразата, образователният процес трябва да претърпи коренна промяна, за да не се възпроизвеждат антибългаристи чрез образователната система.“

Чуйте Николай Коев в звуковия файл.

Вашият коментар