Жените в Пловдив са по-активни в използването на интернет от мъжете

Почти 90% от домакинствата в област Пловдив имат достъп до интернет в домовете си, цитира пред Дарик Валентин Точев резултатите от проведеното изследване на Териториалното статистическо бюро – Юг за използване на информационни и комуникационни технологии през 2021 г.

Отбелязва се ръст от 9.0 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на трето място в страната.

Близо 73% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години се възползват отудобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично – в сравнение с 2010 г. това прави ръст от цели 33.8 %.

Жените са по-активни от мъжете при редовното ползване на интернет.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като близо 88% от лицата с висше образование, 75% от тези със средно образование и 51% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа.

Данните сочат още, че 23% от служителите в държавните и местни институции използват интернет.

Вашият коментар