Евростат: Едва 30% от отпадъците в България се рециклират

Евростат: Едва 30% от отпадъците в България се рециклират


„Депонираме почти 80% от отпадъците и рециклираме едва 30% от тях“, съобщи за Радио Благоевград информацията на Евростат Евгения Ташева от екологичното сдружение „За Земята“.

Тя подчерта, че това е крайно недостатъчно, защото България не само няма да достигне старите вече цели за рециклиране на отпадъците, но и новите, които вече са 65%. В тази връзка е нужно да се преобразува начина, по който се събират отпадъците и финансовите потоци, свързани с тях.

„Най-ефективната мярка на този етап е да се премахне биоразградимя от смесения отпадък. Да започнем да делим всичко, което гние“, каза още Евгения Ташева и напомни, че те са не само голям климатичен проблем, но и голям проблем при бързото запълване на депата, вместо да се компостират отделно.

Добрият пример е община Свиленград, която съвместно със сдружението „За Земята“ работят за получаване на международен сертификат за общини с нулеви отпадъци.

„В община Свиленград наблюдаваме прогресивен напредък за намаляване на отпадъците. Най-бързият начин по който това се случва, че на хората се предоставя възможност удобно, до прага на дома да разделят своите отпадъци. Има и добър контрол от страна на общината, това наистина се случва с голяма чистота и с голяма прецизност“, разказа Евгения Ташева.

Тя посочи, че в редица още български общини има добри примери, но значимите стъпки към намаляване на отпадъците и справедливата такса смет предстоят.

Вашият коментар