Дигитализацията на управлението ще помогне на нарастване дела на зелената енергия


източник: bnr.bg

Въглеродната неутралност е постижима цел. Това е консенсусен извод на участниците в XII Зелен форум.

Един от пътищата за това е оптимизацията на бизнес моделите на енергийните компании. Производителите и доставчиците на зелена енергия могат да ползват софтуерни решения, предлагани от „TokWise“, обясни пред Радио София Красимир Колев, съосновател на компанията:

„С нашето решение им помагаме да прогнозират, менажират и да реализират на пазара по-добре енергията, която създават.“

Това ще бъде все по-ключово с отпадане на държавното субсидиране при производствата на електроенергия и увеличаване дела на ВЕИ на пазара, за по-голяма устойчивост и конкурентоспособност на съответните фирми.

По думите на Колев, чрез софтуерните данни и анализи може да се получи подобрение на стойността но 20-30 процента.

Зелената енергия може да нарасне до 50% от потреблението едва тогава, когато дигитализацията на управлението на повечето производители и доставчици го позволи.

Вашият коментар