Варна прехвърли акциите си от Пловдивския панаир на „Пълдин туринвест“

Варненският общински съвет реши да прехвърли акциите, които Община Варна притежава в „Международен панаир Пловдив”, на дружеството „Пълдин туринвест”.

След като беше отхвърлено предложението точката да се оттегли от дневния ред, решението беше взето с 28 гласа „за“, 15 – „против“ и 5 – „въздържал се“.

Гласувано беше Община Варна да стане акционер в „Пълдин туринвест”, като апортира в пловдивското дружество 16 314 400 броя обикновени поименни безналични акции, с номинал на всяка една от по 1 лев, от капитала „Международен панаир Пловдив”.

Съветниците упълномощиха кмета на Варна да предприеме и извърши всички необходими фактически и правни действия по изпълнението на решението.

Снимка: Община Варна

Вашият коментар