Българският суперкомпютър заработи

Българският суперкомпютър заработи

Българският суперкомпютър е третият открит след тези в Люксембург и Словения. Европейската система от суперкомпютри ще бъде допълнена с машини в Чехия, Португалия, Финландия, Испания и Италия.

Темата коментира пред БНР Симеон Стоянов, мениджър бизнес развитие на суперкомпютъра.

„Суперкомпютърът може да изпълнява много различни типове задачи, които включват от задачи в областта на разработка на нови материали, било то нови лекарствени форми, или нови полимери, или пък това ще са материали, които ни помагат за по-ефективно използване на съхранявана енергия и т.н.

Това са тип задачи, които в момента са много важни за обществото. Друг тип задачи, които са важни, са свързани с обработка на големи количества данни, изкуствен интелект, където суперкомпютрите могат да се използват за намиране на взаимовръзки между огромни количества данни, които в момента ни заливат отвсякъде и съответно, давайки възможност да предсказваме или да моделираме какво ще се случи в бъдеще на база на информацията, която имаме.“

Употреба при научни изследвания

„Ще бъде полезен за научни изследвания в огромен клас задачи. Като се започне от разбиране на молекулярни свойства на материалите, минавайки през оптимизиране на хидродинамика, примерно на коли и самолети, до задачи, свързани с космологията и разбирайки какво се случва във Вселената около нас.

20% от потенциала на суперкомпютъра ще се използват за комерсиални цели. Дали е достатъчно или не, ще покаже времето. В момента това е свързано и с регулация, тъй като той е финансиран с помощта на национално и европейско финансиране, а тези 20% са заложени от регулатора с цел избягване на подпомагане на фирми.

Суперкомпютърът частично ще се издържа с тези до 20%. Ще продължаваме да разчитаме на европейски финансиране и на национално финансиране.“

Чуйте как ще се кандидатства за употреба на суперкомпютъра и ролята му за цифровия преход у нас от Симеон Стоянов в звуковия файл.

Вашият коментар